BenedictusPoort
toegang tot kennis en groei

Opendeurdagen

Kom naar één van onze opendeurdagen en ontdek wat BenedictusPoort te bieden heeft!
Klik hier voor meer informatie

Smart School
De Bron

Winkelbeheer en etalage - Retailmanagement

De leeronderneming bestaat 25 jaar (schooljaar 2014-2015)

Wat en hoe leert de jongere in deze studierichting?

De vorming in het derde leerjaar van de derde graad Winkelbeheer en etalage bestaat uit twee componenten:

  • een communicatieve component met een praktische kennis van het Nederlands, Frans en Engels in functie van de bovenvermelde beroepscontext;
  • een bedrijfsgerichte component met aandacht voor volgende contexten: kennis van de commerciële omgeving, aankoop- en voorraadbeheer, rentabiliteit en financiële aspecten, wettelijk kader, promotioneel beheer.
Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor beroepsvaardigheden zoals risico’s durven nemen en inschatten, commercieel inzicht en attitudes zoals orde en nauwkeurigheid. De jongere loopt alternerende stages.

 

Wie kan starten in deze studierichting?

In principe stroomt de jongere uit het tweede leerjaar van de derde graad Verkoop in het derde leerjaar van de derde graad Winkelbeheer en etalage in. De jongere met een getuigschrift van de derde graad uit een ander studiegebied kan instromen mits positief advies van een toelatingsklassenraad.

Wat na deze studierichting?

Op het einde van het derde leerjaar van de derde graad Winkelbeheer en etalage ontvangt de jongere zijn diploma secundair onderwijs en het attest Bedrijfsbeheer.

Na het derde leerjaar van de derde graad Winkelbeheer en etalage kan de jongere doorstromen naar de arbeidsmarkt of naar een professionele bacheloropleiding in het economisch studiegebied of in de lerarenopleiding.

Een derde leerjaar van de derde graad binnen het studiegebied Handel behoort tevens tot de mogelijkheden.

Locatie

Deze studierichting kunt u volgen op onderstaande campus:
BenedictusPoort Campus Ledeberg

Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48

Contacteer ons voor meer informatie

Lessentabel

specialisatiejaar
Engels 2
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Project Algemene Vakken 4
Visual Merchandising 4
Winkelbeheer 16
Totaal 32
BenedictusPoort @

Campus Ledeberg
Campus Maria Middelares

Nieuwsbrief

Schrijf in op de nieuwsbrief!

go