BenedictusPoort
toegang tot kennis en groei

Opendeurdagen

Kom naar één van onze opendeurdagen en ontdek wat BenedictusPoort te bieden heeft!
Klik hier voor meer informatie

Smart School
De Bron

Verpleegkunde

Wat is een HBO5-opleiding?


Verpleegkunde studeren op HBO5-niveau: praktijkgericht & flexibel


Wat na HBO5?


Wij bieden...

een boeiende en gevarieerde dagopleiding tot Gegradueerde Verpleegkundige.  

een opleiding met aandacht voor: 

  • kwaliteit 
  • een persoonlijke begeleiding op maat 
  • studiebegeleiding 
  • een gevarieerd stageaanbod
  • projectdagen  
en dat op een nieuwe en rustgevende campus.  

Met dit diploma kan je werken als verpleegkundige in  de meeste sectoren van de gezondheidszorg.


Wie kan starten in deze studierichting?

Om met deze studie te kunnen beginnen, zijn er volgende voorwaarden:

  • ofwel het getuigschrift van het tweede jaar van de derde graad BSO;
  • ofwel het diploma secundair onderwijs;
  • en indien men niet aan deze wettelijke toelatingsvereisten voldoet maar 18 jaar is of wordt tegen 31 december van het startjaar, dan kan men via een advies van de toelatingsklassenraad, toegelaten worden tot de studies;
  • ofwel via het examen van de centrale examencommissie.
De opleiding zelf is opgebouwd uit een aantal opleidingsonderdelen. Ongeveer de helft van de studietijd van elk opleidingsonderdeel bestaat uit ‘Klinische Praktijk’ waarvan stages in instellingen van de gezondheidszorg het overgrote deel vormen.

 

Wat na deze studierichting?

De gegradueerde verpleegkundige kan werken in de klassieke werkvelden in de gezondheidszorg: algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, instellingen voor ouderenzorg en de thuisverpleegkunde. Daarnaast zijn er ook nog mogelijkheden in bijvoorbeeld: poliklinieken, dagziekenhuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg, enz. Mits de nodige bijscholing zijn er nog meer mogelijkheden, bijvoorbeeld: bedrijfsgeneeskundige diensten, vertegenwoordiger farmaceutische producten, ontwikkelingshulp, enz.

Met je diploma van gegradueerde in de verpleegkunde kan je de brugopleiding volgen aan een hogeschool om het diploma van bachelor in de verpleegkunde te behalen.

Locatie

Deze studierichting kunt u volgen op onderstaande campus:
BenedictusPoort Campus Maria Middelares

Kortrijksesteenweg 1024 - 9000 GENT
Tel. 09 222 37 82

Contacteer ons voor meer informatie

Modulair leertraject

1ste jaar 2de jaar 3de jaar
initiatie
verpleegkunde
verpleegkundige
basiszorg
oriëntatie
algemene
gezondheidszorg
oriëntatie
ouderenzorg
en geestelijke
gezondheidszorg
toegepaste verpleegkunde

Het leertraject in het hoger beroepsonderwijs wordt modulair opgebouwd.

In het 1e en 2e jaar worden telkens 2 modules aangeboden die per module 18 weken omvatten. Daarin worden zowel lessen als stages voorzien. Het 3e jaar bestaat uit 1 module van 36 weken.

De leerstof wordt in de vorm van thema’s uitgewerkt waarin je een traject volgt tot het behalen van de noodzakelijke ‘competenties voor de beginnende verpleegkundige’.

Na drie jaar ben je een volwaardige verpleegkundige met een Europees erkend diploma.

BenedictusPoort @

Campus Ledeberg
Campus Maria Middelares

Nieuwsbrief

Schrijf in op de nieuwsbrief!

go